Airbrushspesialisten

Airbrush.no

http://www.airbrush.no

AUNEVIK 4580 LYNGDAL Mob: 90 89 17 28    E-mail:
gytri@online.no

TEKNISK INFORMASJON - KONTROLL AV AIRBRUSH

Festeanordning av dyser:


Fig. A viser en selv-sentrerende dyse, som er meget enkel å montere. Tetningen mellom dyse og pistol skjer ved en o-ring av Viton. Ingen bruk av verktøy.

Fig. B viser en dyse som er skrudd. Denne sitter i gjenger og må trekkes til med et verktøy som følger pistolen.
For å få go tetting er det viktig å bruke tettingsstoff som smørres på gjengene.


Jetdyse.

Fig. A viser her en luftkappe som er tett på sidene. Dette fører til turbulens inni i luftkappen som igjen fører til at det bygger seg opp maling på dysespissen. Dette fører til et dårligere sprøytebilde.


Fig. B viser en "jetdyse" der det er hull i sideveggen luftkappen. Her ser vi på fig. B at det suges inn luft fra yttersiden og vi får ingen turbulens inne i luftkappen som fører til ekstra oppbygging av farge på dysespissen.